Alasan Murid Ini Kenapa Tak Pakai Tudung Sekolah Undang Sebak

“Kamu pakai tudung cantik dah sayang, cikgu suka, tapi tak sesuai, kena pakai tudung sekolah, kenapa tak pakai tudung sekolah?

“Makc.ik saya belum ada du.it lag.i c.ikgu, nant.i b.ila dah ada, makc.ik akan bel.i”

Sebak b.ila mengenangkan k.isah seorang mur.id yang terpaksa memaka.i tudung bawal ke sekolah dek berdepan masalah kewangan.

Ketua Guru D.is.ipl.in dar.i sebuah sekolah, C.ikgu Mohd Faraz.i Ab Razak berkata, k.isah-k.isah sebeg.in.i memang wujud dalam masyarakat k.ita.

“Sebaga.i seorang guru, hal-hal sebeg.in.i cukup membuatkan saya hamp.ir menang.is.

“Justeru, saya dan rakan-rakan la.in akan berusaha melakukan apa sahaja asalkan anak-anak d.id.ik .in.i dapat meng.ikut.i pembelajaran d.i sekolah dengan selesa,” kata C.ikgu Mohd Faraz.i kepada GPS Bestar.i.

C.ikgu Mohd Faraz.i

Bel.iau berkata, sudah rama.i pelajar yang t.idak berkemampuan telah d.ibantu.

“Untuk bantu mereka, saya gunakan du.it sumbangan dar.ipada rakan-rakan peng.ikut facebook saya. Alhamdul.illah, rama.i pelajar yang sudah mula menguk.ir senyuman setelah mener.ima sumbangan. Ter.ima kas.ih semua,” ujarnya.

.ikut.i k.isah tudung bawal dengan un.iform sekolah yang d.imuat na.ik oleh C.ikgu Mohd Faraz.i. Moga cer.ita .in.i member.i manfaat kepada pembaca semua.

*****

Catatan bertar.ikh 11 Apr.il 2021

M.inggu lepas har.i pertama persekolahan sekolah menengah, ya, agak s.ibuk dan mas.ing-mas.ing guru mula beraks.i.

Har.i Rabu aku dapat mesej dan ber.ita dar.i guru-guru perempuan mengena.i boleh atau t.idak seorang pelajar perempuan n.i mengenakan tudung bawal dengan baju sekolah. Aku gemb.ira ada rakan-rakan guru yang sangat pr.ihat.in dan sayangkan pelajar.

Selaku, Ketua Guru D.is.ipl.in sekolah, har.i Jumaat, aku pun perg.i berjumpa dengan pelajar .itu. Rupanya .in.i pelajar yang har.i kedua sekolah aku bag.i du.it makan sebab d.ia tak makan serta t.iada bekal makanan.

Aku kata “Kamu paka.i tudung cant.ik dah sayang, c.ikgu suka, tap.i tak sesua.i, kena paka.i tudung sekolah, kenapa tak paka.i tudung sekolah?

D.ia jawab “Makc.ik belum ada du.it lag.i, nant.i ada du.it, d.ia habaq d.ia bel.i.” Aku perhat.i lama,  hurm pelajar perempuan n.i ad.ik kepada pelajar yang kam.i guru-guru pernah bantu. Mereka t.inggal bersama Makc.iknya. Mak ayah tak tahu perg.i mana.

Makc.iknya OKU f.iz.ikal, kak.i dan tangan kec.il sebelah. Aku pun kata…”ok macam n.i, datang sekolah har.i-har.i, tudung saya belanja sekal.i dengan buku tul.is yang belum ada.” D.ia angguk dengan senyum man.is.

Petang tu makc.iknya telefon aku guna nombor s.iapa entah, d.ia bag.i tahu nak gant.i du.it j.ika aku bel.i tudung. Aku kata s.impan sahaja kak du.it tu untuk bel.i makanan berbuka Ramadan nant.i.

Semalam aku bawa .ister.i aku bel.ikan d.ia tudung baru dua hela.i. Esok aku nak suruh c.ikgu perempuan tolong serah. Du.it sumbangan kawan-kawan aku mas.ih ada lag.i aku pegang. .insya-Allah, aku murn.ikan leb.ih banyak bulan Ramadan .in.i.

K.isah .in.i bukan rekaan drama pukul 7, tap.i real.it.i yang mas.ih berlaku dalam masyarakat walaupun sed.ik.it. Orang susah rama.i, jad.i yang membantu perlu wujud untuk menghad.irkan senyuman man.is. Senyuman mereka yang mener.ima bantuan n.i sangat man.is tau. Sampa.i kau rasa gemb.ira berhar.i-har.i l.ihat mereka.

Kepada penyumbang, .in.ilah cara untuk aku bantu salurkan sumbangan kepada yang memerlukan. Ter.ima kas.ih rakan-rakan guru Malays.ia yang sangat pr.ihat.in dengan anak mur.id k.ita. Allah rahmat.i kal.ian.

Sumber: gpsbestari

PERHATIAN: Pihak kami tidak akan bertanggungjawb ke atas komen2 yang dikomen oleh pembaca sekalian. Sila pastikan anda berfikir sewajarnya terlebih dahulu sebelum turunkan komen disini. Teruskan membaca di website kami. Jangan Lupa Komen Dan Share ye. Terima kasih!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*